home
ystafell
locatie
domburg
geschiedenis
kunst
zee
links
contact
gastenboek
Ystafell, 
meer dan een vakantie adres in Domburg meer dan een vakantie adres in Domburg
Domburg heeft een rijke historie, die ver terug voert.

Als belangrijke haven voor verkeer over zee naar Engeland in de Romeinse tijd, als verdedigingsbolwerk tegen de Noormannen in de Middeleeuwen en veel later als kuuroord rond de vorige eeuw-wisseling.


Een van de eerste archeologische Romeinse vondsten in nederland werden gedaan in Domburg, toen na een zeer zware storm in 1647 tempelresten uit de duinen tevoorschijn kwamen.

Het gaat om offerstenen in een tempel ter ere van de Romeinse godin Nehallenia. Kooplieden en zeevaarders bedankten de godin voor hun goede handel, door een offersteen te laten maken.

Op deze stenen wordt Nehalennia afgebeeld, vaak met een mand fruit aan haar voeten en vergezeld door een hond. Vandaag de dag kijkt een bronzen beeld van de Romeinse godin vanaf de Domburgse boulevard uit over de zee.


Na invallen van Noormannen in 837 werden verdedigingswerken aangelegd. Domburg werd een ringwalburg, net als Souburg en Middelburg. Deze burg had een doorsnede van zo'n 265 meter. Een deel van het wegenpatroon van deze burg vinden we vandaag de dag nog terug op de kaart van Domburg.

Halverwege de middeleeuwen had deze ringwalburg geen nut meer, door de verschuivende duinen.


Kasteel Westhove is gebouwd rond de twaalfde eeuw, waarschijnlijk om de macht over landerijen op Walcheren te vestigen en te behouden. Niet veel later werd het kasteel gebruikt als lusthof om hoge gasten te kunnen ontvangen.

Het kasteel is tijdens de tachtigjarige oorlog in bezit genomen door Spanje en later goeddeels verwoest door de watergeuzen maar herbouwd. Tegenwoordig heeft kasteel Westhove een mengelmoes aan bouwstijlen.

In de Orangerie naast Westhove is het Zeeuws Biologisch Museum gevestigd, met een collectie planten, dieren, schelpen, een zee-aquarium en de Zeeuwse Heemtuin.


Domburg is één van de oudste badplaatsen van Nederland.

Al in de achttiende eeuw zocht men recreatief het domburgse strand op. Maar nadat in de negentiende eeuw eerst het zeebaden zijn ingang vond en daarna Domburg door een spoorlijn naar Middelburg en Vlissingen werd ontsloten, nam het toerisme in deze badplaats toe.

Een grote vlucht nam het toerisme, toen Johann Georg Metzger zijn praktijk in Domburg begon in 1887. Metzger was zeer populair in hoge kringen in Europa, en al gauw lieten adel en welgestelden zich laten behandelen door Metzger. Deze gasten verbleven soms voor een lange periode in Domburg en namen vaak eigen personeel mee.

Een aansprekende naam onder de klanten van Metzger is de latere koningin van Roemenië, Elisabeth von Wied. Zij bouwde haar eigen villa in Domburg, tegen de duinen. Deze villa draagt nog steeds de naam 'Carmen Sylva', haar pseudoniem als schrijfster.

Rond de eeuwwisseling komen na de adel en de vermogenden, de kunstenaars naar Domburg. Bekend zijn de werken in Domburg van Jan Toorop en de ontwikkeling die Piet Mondriaan in Domburg doormaakt.

Nadat Domburg economisch en cultureel een pas op de plaats maakt tussen de twee wereldoorlogen en zwaargehavend de tweede wereldoorlog doorkomt, is het dorp vanaf de jaren vijftig, zestig van de vorige eeuw weer compleet opgebloeid.
 
Ystafell, 
meer dan een vakantie adres in Domburg

Ystafell, 
meer dan een vakantie adres in Domburg
Ystafell, 
meer dan een vakantie adres in Domburg


Een aquarel van Lucien den Arend, 
naar de villa 'Carmen Sylva'


Ystafell, 
meer dan een vakantie adres in Domburg